Kaja’s loopbaan

 


  Contacten via sociale media?

  Gedurende zijn studie was Kaja werkzaam als student-assistent onderwijsrecht, was hij mede-oprichter van een steunpunt voor alumni rondom de diplomafraude bij Inholland en student-bestuurder bij een landelijke studentenvereniging. Voor een project over meer transparantie bij universiteiten en hogescholen bij die studentenvereniging ontving hij een aanmoedingsprijs van Dagblad Trouw.

  Na zijn stage bij Stichting Juridische Dienstverlening Onderwijs werkte Kaja voor verschillende stichtingen en verenigingen voor ouders met schoolgaande kinderen. Als (zelfstandig) adviseur, redacteur trainer was hij achtereenvolgens actief voor:

  Juridische Dienstverlening Onderwijs
  • Leerrecht
  • Onderwijs Consumenten Organisatie  
  BCO Onderwijsadvies 
  Ouders & Coo
  Ouders van Waarde
  Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
  Landelijke Ouderraad
  Ouders & Onderwijs


   Eerder was Kaja actief als/bij bestuurlid in het openbaar bestuur, maatschappelijk middenveld en het onderwijsdomein. Bijvoorbeeld:

   Bestuurslid IVN West-Betuwe, vereniging voor duurzaamheid
   Lid bewonerscommissie SCW Tiel
   Stuurgroep Versterking Medezeggenschap
    Ringenoverleg van Onderwijsinspectie
    Kennisplatform Leerlingendaling, Ministerie van Onderwijs

   Momenteel is Kaja lid van de Raad van Toezicht van de Vrijeschool Utrecht en Biezonderwijs in Tilburg.

    Share This