Over Kaja

Kaja Sariwating (31 jaar, geboren in Tiel) is zelfstandig adviseur, ondernemer, gastspreker en maatschappelijk actief. Hij is getrouwd, heeft drie zonen en woont nog altijd in Tiel. Kaja houdt zich met name bezig met de thema’s goed bestuur, vrijwillige initiatieven, gelijke kansen en medezeggenschap (in het onderwijs).

Het woord ‘burgerparticipatie’ heeft een negatieve lading. Het veronderstelt dat burgers niet participeren of nog erger: de burger participeert wel, maar niet op de manier zoals de overheid dat wil. Mijn ervaring is juist dat de burger al veel verder is dan de overheid. Door het inzamelen van frisdankflessen, een buurtwacht of ouders die over specifieke punten willen meepraten over het schoolbeleid. Dat soort (opkomende) buurtpareltjes zijn niet alleen leuk en fris. De overheid heeft dat soort initiatieven ook nodig om problemen op te lossen. 

Inzicht bieden door overzicht te geven, meer bereiken met minder middelen, sneller beter kiezen, grondig draagvlak bouwen: dat zijn, in een notendop, doelen waarvoor ik warm loop en waar ik in de loop der tijd een mooie gereedschapskist voor hebgevuld. Dat helpt. Het gereedschap zet ik net zo lief in voor een overheid als voor een bedrijf, voor een beroepsvereniging als voor een toezichthouder. Als het vraagstuk ertoe doet. Niet denken in transities, maar denken in veranderingen voor de eindgebruiker.

Deze overtuiging heb ik ontwikkeld in een loopbaan die drie hoofdfases kent.

Wetenschap: ik studeerde bestuurskunde (en een paar jaar rechten) en behaalde mijn master Besturen van maatschappelijke organisaties aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Onderwijs: ik werkte de afgelopen 8 jaar als redacteur, trainer, belangenbehartiger en (juridisch) adviseur voor verschillende belangenverenigingen- en stichtingen in het onderwijs (onder andere Juridische Dienstverlening Onderwijs, Ouders & Coo, Landelijk Studenten Rechtsbureau, Onderwijs Consumenten Organisatie, Landelijke Ouderraad, Ouders & Onderwijs). Daarbij zette ik het perspectief van ouders en scholieren centraal. 

Ondernemen: ik heb een klein adviesbureau waarmee ik scholieren, ouders en studenten (actief in de medezeggenschap) help. Tussen de bedrijven door ben ik actief als spreker, dagvoorzitter en schrijf ik stukjes als freelancer, net name in én over onderwijs. Sinds 2013 verzorg ik trainingen voor BCO Onderwijsadvies, een onderwijsadviesbureau in Venlo. Daarnaast ben ik gastdocent.

Politiek: ik ben dol op het volgen van politiek, zowel landelijk als lokaal. Door mijn werk in het onderwijs ben eigenlijk wel verplicht om politiek te volgen. Ik doe zelf op 21 maart 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tiel namens GroenLinks.

Als ik kan helpen met lastig denk- of doewerk, mail of bel dan gerust. Mijn gereedschapskist en ikzelf staan tot je beschikking. 

Share This