Absurde toelatingsregels doorstroom vmbo naar havo in de prullenbak

Een nieuwe wet bevordert de doorstroom van vmbo naar havo. Over gelijke kansen in het onderwijs.

De vrijwillige ouderbijdrage & incassobureaus

Het is bijna 15:00. Ik heb net een workshop gegeven over het promoten van mr-verkiezingen. Mijn derde workshopronde op het congres voor medezeggenschap op school begint bijna. 'Ik kom voor de workshop over schoolkosten, zit ik hier goed?,' vraagt een...

Cito

“De cito is gewoon een goede eindtoets.” “Want?” “Want.... toen ik op het congres was hoorde ik dat alle collega’s in het veld die toets gebruiken. “ – Schoolbestuurder in overleg met gemeenschappelijke medezeggenschapsraad –

Leerlingdossier

“School wil geen inzage geven in de rapporten van m’n kind, omdat ze niet in de computer zitten. Klopt dat?” – Moeder –

Verbod op torenhoge ouderbijdragen. Gunstig voor ouders of juist niet?

Webartikel voor Ouders & Onderwijs. De torenhoge ouderbijdrage die sommige scholen aan ouders vragen wordt aan banden gelegd. Politieke partijen PvdA en SP dienden samen een motie in die gisteren in de Tweede Kamer is aangenomen. De regering is nu aan zet om hier...

Pluim

Schoolleider: 'Leerlingenraad? Inmiddels zijn zij mijn beste adviseurs.' Wie plaatst deze quote in een lijstje of scheurkalender? ??? — Kaja Sariwating (@KajaSariwating) 4 februari 2017

Passend onderwijs

“Ik wil niet dat mijn kind naar passend onderwijs gaat.” – Moeder –

Zwarte piet

"Ouders praten via de MR op school over alles mee." "Ook over zwarte pieten?" "Alleen als je dat je wilt."

Doorstroomroulette

“Mijn zoon is geslaagd voor zijn vmbo. Nu geen plek op het havo, vanwege instroom school A. Allemaal kids met hogere cijfers. Weet jij of er dan nu plek is op school A? Dan meld ik hem daar aan.“ – Amsterdamse vader  –
De vrijwillige ouderbijdrage & incassobureaus

De vrijwillige ouderbijdrage & incassobureaus

Het is bijna 15:00. Ik heb net een workshop gegeven over het promoten van mr-verkiezingen. Mijn derde workshopronde op het congres voor medezeggenschap op school begint bijna. 'Ik kom voor de workshop over schoolkosten, zit ik hier goed?,' vraagt een...

Cito

“De cito is gewoon een goede eindtoets.” “Want?” “Want.... toen ik op het congres was hoorde ik dat alle collega’s in het veld die toets gebruiken. “ – Schoolbestuurder in overleg met gemeenschappelijke medezeggenschapsraad –

Leerlingdossier

“School wil geen inzage geven in de rapporten van m’n kind, omdat ze niet in de computer zitten. Klopt dat?” – Moeder –

Pluim

Schoolleider: 'Leerlingenraad? Inmiddels zijn zij mijn beste adviseurs.' Wie plaatst deze quote in een lijstje of scheurkalender? ??? — Kaja Sariwating (@KajaSariwating) 4 februari 2017

Zwarte piet

"Ouders praten via de MR op school over alles mee." "Ook over zwarte pieten?" "Alleen als je dat je wilt."

Doorstroomroulette

“Mijn zoon is geslaagd voor zijn vmbo. Nu geen plek op het havo, vanwege instroom school A. Allemaal kids met hogere cijfers. Weet jij of er dan nu plek is op school A? Dan meld ik hem daar aan.“ – Amsterdamse vader  –

Share This