KAJA SARIWATING

PUBLIC AFFAIRS & ORGANISATIEADVISEUR | GASTSPREKER | REDACTEUR


BIOGRAFIE 

Kaja Sariwating MSc (Tiel, 1986) is public affairs & organisatieadviseur en redacteur. Sariwating wordt regelmatig gevraagd als presentator, trainer of spreker en is zodoende een vertrouwd gezicht in onderwijsland en daarbuiten.

Sariwating studeerde bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en behaalde eerder een bachelordiploma Rechten. Ook doorliep hij de Herman Wijffels Masterclass besturen, een serie masterclasses over goed bestuur en sturingsstrategieën. Gedurende zijn studie was Sariwating betrokken bij de oprichting van een aantal commissies voor studenten met studievertraging en een frauduleus diploma.

De afgelopen jaren werkte Sariwating als adviseur en redacteur. Zo werkte hij respectievelijk als redacteur en adviseur bij Onderwijs Consumenten Organisatie en Ouders van Waarde. Sinds 2013 is Sariwating als zelfstandig organisatieadviseur werkzaam over het gehele land. Sinds 2015 is Sariwating werkzaam als Adviseur Medezeggenschap & Governance bij de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs. 
 
 

 

DIENSTEN

Kaja Sariwating is een gepassioneerde public affairs & governancespecialist met een brede staat van dienst. Zijn werkwijze is creatief, strategisch en gedreven door een intrinsieke missie om aan betekenisvolle projecten te werken. Opdrachtgevers kunnen Sariwating inschakelen als gastspreker of dagvoorzitter. Daarnaast levert hij adviesdiensten. 
 

 


GASTSPREKER

Als moderator, gastspreker of dagvoorzitter maakt Kaja Sariwating programma’s – symposia, debatten, productlanceringen, maatschappelijke events en benefieten – toegankelijk en aantrekkelijk voor een breed publiek. Sariwating heeft een energieke stijl, jarenlange ervaring en een brede interesse. Bovendien denkt hij zowel inhoudelijk als qua format mee met de opdrachtgever in de ontwikkeling van succesvolle programma’s. Onderwerpen die hem als gespreksleider onder meer aanspreken zijn onderwijs, diversiteitsvraagstukken, duurzaamheid, gelijke kansen en politiek.
 

 

 


PUBLIC AFFAIRS & GOVERNANCE


Kaja Sariwating werkt als freelance organisatieadviseur op het gebied van public affairs, governance en medezeggenschap. Hij werkt met organisaties die maatschappelijke meerwaarde toevoegen: via onderwijs, scholing, onderzoek of participatie. Zo werk(te) hij voor opdrachtgevers als gemeenten, stichtingen, scholen, schoolbesturen en adviesbureaus.

Kaja Sariwating heeft een breed netwerk waarin het onderwijs en de publieke sector goed zijn vertegenwoordigd. Een selectie van de partijen en organisaties met wie hij de afgelopen jaren met veel plezier heeft samengewerkt.

 

BCO Onderwijsadvies | Buah Hati | Duurzaam Door | Haagse Hogeschool | Hogeschool Utrecht | Inspectie van het Onderwijs | Onderwijsgeschillen | Onderwijs Consumenten Organisatie | Ouders & Coo | Ouders & Onderwijs | Ouders van Waarde | Kennisnet | Landelijk Studenten Rechtsbureau | Ministerie van OCW | Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs | Stichting Landelijke Ouderraad | Studenten van Morgen | Versterking Medezeggenschap

SPREKERsopdrachten

Voor het boeken van Kaja Sariwating als presentator, moderator of dagvoorzitter.

06-22063835
post@kajasariwating.nl

ouders & Onderwijs

Voor vragen van ouders over onderwijs en naar schoolgaan.

0800-5010
kaja.sariwating@oudersonderwijs.nl

LEERRECHT

Voor aanvragen van scholing over medezeggenschap, governance en veiligheid.

085-8771920
sariwating@leerrecht.net

VOOR OVERIGE VRAGEN OF VERZOEKEN:

post@kajasariwating.nl

Share This