Laatste artikelen

2017
Terugblik Werkgroep medezeggenschap van Ouders & Onderwijs / Ouders & Onderwijs

‘Leerling onterecht in klas zonder vriendjes geplaatst’ / Ouders & Onderwijs

Praat mee met de inspectie over meten van onderwijsresultaten / Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs gaat naar de medezeggenschap tóe / Ouders & Onderwijs

Klachten over schooladvies voor middelbare school / Ouders & Onderwijs

Politieke plannen LAKS een grap / Ouders & Onderwijs

Brief aan Tweede Kamer: ‘Nog steeds verontrustende signalen leerlingendaling’ / Ouders & Onderwijs

Notitie Leerlingendaling en fusietoets ter voorbereiding op Algemeen Overleg van Vastekamercommissie OCW in Tweede Kamer / Ouders & Onderwijs
Beoordeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de fusietoets en advisering ten behoeve van maatregelen voor scholen in krimpgebieden.

Webinar voor ouders in de medezeggenschap / Ouders & Onderwijs

Share This