Kaja Sariwating (31 jaar, geboren in Tiel) is werkzaam als adviseur bij Ouders & Onderwijs, hét landelijke informatiepunt voor ouders met schoolgaande kinderen. Daarnaast is Kaja zelfstandig adviseur, ondernemer, gastspreker en maatschappelijk actief. Hij is vice-voorzitter van de Partij van de Arbeid in Tiel en bestuurslid bij Buah Hati. Hij is getrouwd, heeft twee zonen en woont nog altijd in Tiel. Kaja houdt zich met name bezig met de thema’s goed bestuur, rechten en plichten, leerlingendaling, medezeggenschap en gelijke kansen in het onderwijs. Sinds februari 2017 is hij ook toezichthouder bij een schoolbestuur.

Onderwijs

Gedurende zijn studie was Kaja werkzaam als student-assistent onderwijsrecht, was hij mede-oprichter van een steunpunt voor alumni rondom de diplomafraude bij Inholland en student-bestuurder bij een landelijke studentenvereniging. Voor een project over meer transparantie bij universiteiten en hogescholen bij die studentenvereniging ontving hij een aanmoedingsprijs van Dagblad Trouw.

Na zijn stage bij Stichting Juridische Dienstverlening Onderwijs werkte Kaja voor verschillende bonden en verenigingen voor ouders met schoolgaande kinderen. Als zelfstandig adviseur / trainer was hij achtereenvolgens actief voor:

 • Leerrecht
 • Onderwijs Consumenten Organisatie
 • BCO Onderwijsadvies
 • Ouders & Coo en  Ouders van Waarde
 • Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
 • Landelijke Ouderraad

Bij deze organisaties werkte Kaja voor én samen met diverse gemeenten, scholen, leerkrachten, medezeggenschapsraden en andere maatschappelijke organisaties.

 

 

Ouders & Onderwijs

Kaja is sinds 2015 werkzaam als adviseur medezeggenschap & governance bij Ouders & Onderwijs. Vanuit die rol probeert hij de inspraak van ouders in het onderwijs te versterken. Daarnaast signaleert hij of ouders een stem hebben in de koers die schoolbesturen varen en de keuzes die zij maken. Die signalen verzamelt hij om daar vervolgens aandacht voor te vragen richting inspectie en ministerie.

 

Maatschappelijk actief

 

Kaja draagt vanuit de eerder genoemde nevenfuncties bij aan een betere maatschappij. Eerder was Kaja maatschappelijk actief als/bij:

 • Algemeen bestuurslid PvdA Tiel
 • Klankbordgroep Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 • Bestuurslid IVN West-Betuwe, vereniging voor duurzaamheid
 • Lid bewonerscommissie SCW Tiel
 • Mede-oprichter Steunpunt Diplomafraude Inholland
 • Vrijwilliger Landelijk Studenten Rechtsbureau

 

Contacten via sociale media?

Share This