Gedurende zijn studie was Kaja werkzaam als student-assistent onderwijsrecht, was hij mede-oprichter van een steunpunt voor alumni rondom de diplomafraude bij Inholland en student-bestuurder bij een landelijke studentenvereniging. Voor een project over meer transparantie bij universiteiten en hogescholen bij die studentenvereniging ontving hij een aanmoedingsprijs van Dagblad Trouw.

Na zijn stage bij Stichting Juridische Dienstverlening Onderwijs werkte Kaja voor verschillende bonden en verenigingen voor ouders met schoolgaande kinderen. Als zelfstandig adviseur / trainer was hij achtereenvolgens actief voor:

 

Bij deze organisaties werkte Kaja voor én samen met diverse gemeenten, scholen, leerkrachten, medezeggenschapsraden en andere maatschappelijke organisaties. Kaja is sinds 2015 werkzaam als adviseur Medezeggenschap op School & Governance bij Ouders & Onderwijs. Vanuit die rol probeert hij de inspraak van ouders in het onderwijs te versterken. Daarnaast signaleert hij of ouders een stem hebben in de koers die schoolbesturen varen en de keuzes die zij maken. Die signalen verzamelt hij om daar vervolgens aandacht voor te vragen richting inspectie en ministerie. Kaja is ook werkzaam als freelance organisatieadviseur en als toezichthouder in het onderwijs.

Kaja draagt vanuit de eerder genoemde nevenfuncties bij aan een betere maatschappij. Eerder was Kaja maatschapelijk actief als/bij:

 • Algemeen bestuurslid PvdA Tiel
 • Klankbordgroep Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 • Bestuurslid IVN West-Betuwe, vereniging voor duurzaamheid
 • Lid bewonerscommissie SCW Tiel
 • Mede-oprichter Steunpunt Diplomafraude Inholland
 • Vrijwilliger Landelijk Studenten Rechtsbureau


Contacten via sociale media?

Gedurende zijn studie was Kaja werkzaam als student-assistent onderwijsrecht, was hij mede-oprichter van een steunpunt voor alumni rondom de diplomafraude bij Inholland en student-bestuurder bij een landelijke studentenvereniging. Voor een project over meer transparantie bij universiteiten en hogescholen bij die studentenvereniging ontving hij een aanmoedingsprijs van Dagblad Trouw.

Na zijn stage bij Stichting Juridische Dienstverlening Onderwijs werkte Kaja voor verschillende bonden en verenigingen voor ouders met schoolgaande kinderen. Als zelfstandig adviseur / trainer was hij achtereenvolgens actief voor:

 

Bij deze organisaties werkte Kaja voor én samen met diverse gemeenten, scholen, leerkrachten, medezeggenschapsraden en andere maatschappelijke organisaties. Kaja is sinds 2015 werkzaam als adviseur Medezeggenschap op School & Governance bij Ouders & Onderwijs. Vanuit die rol probeert hij de inspraak van ouders in het onderwijs te versterken. Daarnaast signaleert hij of ouders een stem hebben in de koers die schoolbesturen varen en de keuzes die zij maken. Die signalen verzamelt hij om daar vervolgens aandacht voor te vragen richting inspectie en ministerie. Kaja is ook werkzaam als freelance organisatieadviseur en als toezichthouder in het onderwijs.

Kaja draagt vanuit de eerder genoemde nevenfuncties bij aan een betere maatschappij. Eerder was Kaja maatschapelijk actief als/bij:

 • Algemeen bestuurslid PvdA Tiel
 • Klankbordgroep Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 • Bestuurslid IVN West-Betuwe, vereniging voor duurzaamheid
 • Lid bewonerscommissie SCW Tiel
 • Mede-oprichter Steunpunt Diplomafraude Inholland
 • Vrijwilliger Landelijk Studenten Rechtsbureau


Contacten via sociale media?

Share This