Over Kaja

Kaja Sariwating (32 jaar, geboren in Tiel) is zelfstandig adviseur, ondernemer, gastspreker en maatschappelijk actief. Hij is getrouwd, heeft drie zonen en woont nog altijd in Tiel. Kaja houdt zich met name bezig met de thema’s goed bestuur, governance, gelijke kansen en medezeggenschap (in het onderwijs).

 

Kennis verzamelen, verbanden zoeken, verder komen door inzicht te bieden en sturen op draagvlak: dat zijn, in een notendop, doelen waarvoor ik warm loop en waar ik in de loop der tijd een mooie gereedschapskist voor heb gevuld. Mijn gereedschap zet ik net zo lief in voor een overheid als voor een bedrijf, voor een beroepsvereniging als voor een toezichthouder. Niet denken in transities, maar denken in veranderingen voor de eindgebruiker.

Deze overtuiging heb ik ontwikkeld in een loopbaan die vier hoofdfases kent.

Wetenschap: ik studeerde bestuurskunde (en een paar jaar rechten) en behaalde mijn master Besturen van maatschappelijke organisaties aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik lees veel wetenschappelijke literatuur en gebruik veel wetenschappelijke data voor mijn eigen werk.

Onderwijs: ik werkte de afgelopen 8 jaar als (hoofd)redacteur, trainer, belangenbehartiger en juridisch-bestuurlijk adviseur voor verschillende belangenverenigingen- en stichtingen in het onderwijs (onder andere Juridische Dienstverlening Onderwijs, Ouders & Coo, Landelijk Studenten Rechtsbureau, Onderwijs Consumenten Organisatie, Landelijke Ouderraad, Ouders & Onderwijs). Daarbij zette ik het perspectief van ouders en scholieren centraal.

Ondernemen: ik heb een klein adviesbureau gehad waarmee ik scholieren, ouders en studenten (actief in de medezeggenschap) help. Tussen de bedrijven door ben ik actief als spreker, dagvoorzitter en schrijf ik stukjes als freelancer, net name in én over onderwijs. Sinds 2013 verzorg ik trainingen voor BCO Onderwijsadvies, een onderwijsadviesbureau in Venlo. Daarnaast ben ik actief als gastdocent voor toezichthouders, bestuurders, schoolleiders en onderwijspersoneel.

Politiek: ik ben dol op het volgen van politiek, zowel landelijk als lokaal. Door mijn werk in het onderwijs ben eigenlijk wel verplicht om politiek te volgen. 

Als ik kan helpen met lastig denk- of doewerk, mail of bel dan gerust. Mijn gereedschapskist en ikzelf staan tot je beschikking. 

 

 

Share This