Bijeenkomst bij Onderwijsinspectie over leerresultaten

Kaja Sariwating organiseerde samen met de Inspectie van het Onderwijs een bijeenkomst over het meten van leerresultaten in het onderwijs voor ouders met schoolgaande kinderen. In deze bijeenkomst gaven ouders hun mening over hun visie op het meten van onderwijskwaliteit en de nieuwe waarderingskaders van de inspectie. 

Datum
Vrijdag 17 maart 2017

Locatie
Inspectie van het Onderwijs, Utrecht

Opdrachtgever
Ouders & Onderwijs en Inspectie van het Onderwijs