Over mijn stukjes

Kaja schrijft veel en vooral graag. Veel van z’n stukjes zijn openbaar. Een greep uit zijn werk vind je hieronder. 

Rapporten & brochures
Onder andere:

 • Handreiking ‘Gesprek tussen intern toezicht en medezeggenschap’. Versterking Medezeggenschap, 2017
 • Begeleidingscommissie ‘Zakboek Medezeggenschap’ (7e druk). Onderwijsgeschillen, 2016
 • Ouders aan zet! Tipboek voor de medezeggenschap. Ouders & Onderwijs, 2016
 • Medezeggenschap volgt Zeggenschap. Vrije Universiteit en Leerrecht, 2015
 • Informatieblad persoonsgegevens. Leerrecht, 2015.

Ouders & Onderwijs
Nieuwsberichten:

 • Terugblik congres medezeggenschap, 30 november 2017
 • Termijn voor klacht MR? Te laat is te laat, 24 november 2017
 • Meer openheid en overleg over bestedingen school, 31 oktober 2017
 • Bijeenkomst over succesverhalen leerlingendaling, 26 oktober 2017
 • Ouders ontevreden over rol schoolbestuur bij klachtencommissie, 10 oktober 2017
 • Nieuws Amterdamse school mag ‘gewoon’ starten, 3 oktober 2017
 • Bemiddeling als oplossing voor ouders én school, 21 september 2017
 • ‘Stel schoolgids beschikbaar voor de start van het schooljaar’, 5 september 2017
 • Vernieuwde website van infowms.nl, 4 september 2017
 • Nieuwe regels voor aanmeldig op het MBO, 23 augustus 2017
 • Denk mee over medezeggenschap schoolbegroting, 16 augustus 2017
 • Noteer 29 november in de agenda: WMS Congres 2017, 5 juli 2017
 • Over schoolkosten, doorstromen na het eindexamen en vrijstelling voor vakken, 19 juni 2017
 • Leraren in actie voor toekomst onderwijs, 6 juni 2017
 • Hulpmiddel voor gesprek tussen medezeggenschap en toezichthouder, 25 mei 2017
 • Over schoolexamens, overgang VO en vavo, 22 mei 2017
 • Nieuwe ouders in de MR: webinar
 • Inschrijving gratis training voor medezeggenschap weer mogelijk!, 5 mei 2017
 • Vragen ouders over passend onderwijs, 20 april 2017
 • Geef meer duidelijkheid over uitloten, 19 april 2017
 • Terublik webinar: ‘Zet ouders in als MR-adviseurs’, 23 maart 2017
 • Meer geld en waardering voor leraren, 22 maart 2017
 • ‘Beperking zittingstermijnen MR bij reglement toegestaan’, 21 maart 2017
 • Doe meer met webinar ‘Betrekken van ouders als MR’, 17 maart 2017
 • Gratis training voor MR en bestuur!, 21 februari 2017
 • Verbod op torenhore ouderbijdragen. Gunstig voor ouders of juist niet?, 15 februari 2017
 • Terugblik Werkgroep medezeggenschap van Ouders & Onderwijs, 10 februari 2017
 • ‘Leerling onterecht in klas zonder vriendjes geplaatst’, 10 februari 2017
 • Praat mee over de inspectie over meten van onderwijsresultaten, 7 februari 2017
 • Ouders & Onderwijs gaat naar de medezeggenschap tóe, 26 januari 2017
 • Klachten over schooladvies voor middelbare school, 20 januari 2017
 • Politieke plannen LAKS een grap, 18 januari 2017
 • Brief aan Tweede Kamer: ‘Nog steeds verontrustende signalen leerlingendaling’, 17 januari 2017
 • Webinar voor ouders in de medezeggenschap, 10 januari 2017
 • WMS Congres: tips voor medezeggenschap, 30 november 2016
 • Terugblik 10e congres medezeggenschap, 16 november 2016
 • Vraag & antwoord: privacy op school, 27 oktober 2016
 • Fusietoets blijft en wordt verbeterd, 20 oktober 2016
 • Weigering leerling niet toegestaan zonder onderzoek, 12 oktober 2016
 • MBO krijgt toelatingsrecht, maar mét studieadvies, 11 oktober 2016
 • Inschrijven WMS congres gesloten, 6 oktober 2016
 • Netwerk voor ouders in de medezeggenschap, 21 september 2016
Ander werk
Onder andere:

 • Klassenindeling en klachtencommissie. Ouders Online, 17 februari 2017
 • Privacyvragen die elke schoolbestuurder met ouders moet bespreken. Kennisnet, 10 september 2015
 • Verschillende bijdragen aan ‘Naar School!’ van VOS/ABB in periode 2016 t/m 2017 (namens Ouders & Onderwijs)
 • Eindredactie Raad & Daad van Ouders van Waarde in de periode 2014 t/m 2015

Ouders & Onderwijs
Kennisbank medezeggenschap in periode 2015 t/m 2017:

 • Wet medezeggenschap op scholen
 • Algemene taken medezegegnschap
 • Samenstelling van de medezeggenschap
 • Rol van de medezeggenschapsraad
 • Medezeggenschapsraad
 • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 • Deelraad
 • Themaraad
 • Initiatiefrecht
 • Instemmingsrecht
 • Informatierecht
 • Adviesrecht
 • Jaarverslag
 • Model jaarplanning MR
 • Jaarplanning
 • Vergadering en actielijst
 • Medezeggenschapsstatuut
 • Medezeggenschapsreglement
 • Faciliteiten voor de medezeggenschap
 • Financiële stukken (MR)
 • Lidmaatschap en zittingsduur (MR)
 • Bescherming leden van de medezeggenschap
 • Verkiezingen (MR)
 • Vertegenwoordiger van ouders (MR)
 • Betrekken van de achterban (MR)
 • Ouderraadpleging (MR)
 • Gesprek met de Raad van Toezicht
 • Samenwerking ouderraad
 • Aanstelling schoolleiding
 • Samenstelling formatie en formatieplan
 • Vaststelling van het privacyreglement
 • Inspraak bij klachtenregeling van de school
 • Wijziging schooltijden
 • Schoolgids (MR)
 • Schooladvies en eindtoets (MR)
 • Fusie en sluiting
 • Inspraak bij nevenvestiging en verhuizing
 • Schoolkosten (MR)
 • Begroting (MR)
 • Project Versterking Medezeggenschap
 • Ouders aan zet! Tipboek voor de medezeggenschap
 • Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
 • Commissie Fusietoets Onderwijs

Onderwijs Consumenten Organisatie

Kennisbank & blogs:

 • Welke vakken krijg je op het vmbo en de mavo?, 27 juni 2017
 • Welke vakken krijg je op het havo?, 6 juni 2018
 • Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?, 3 maart 2017
 • Vergoeding voor MR-werk, 19 februari 2017
 • Leerplichtambtenaar, 19 februari 2017
 • Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?, 14 februari 2017
 • Verkiezingen voor de MR, 6 februari 2016
 • Ouders raadplegen als MR, 28 november 2016
 • Kan ik vrijstelling van schoolbezoek krijgen of verlof aanvragen, 22 november 2016
 • Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?, 9 juni 2016
 • De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs, 3 maart 2016
 • Schaalvergroting in het onderwijs, 23 februari 2016
 • Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?, 31 december 2015
 • Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?, 2 december 2015
 • Inspraak ouders bij bescherming leerlinggevens, 27 oktober 2015
 • Onderwijs voor nieuwkomers in Amsterdam, 9 september 2015
 • Welke opvanggroepen voor nieuwkomers zijn er in Amsterdam?, 9 september 2015
 • Is sponsoring van scholen toegestaan?, 12 augustus 2015
 • Wat is een continurooster?, 11 augustus 2015
 • Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?
 • Versterking positie van mbo’ers door wettelijke verankering klachtrecht, 29 juni 2015
 • Schade door studievertraging, 15 juni 2015
 • Nieuwe wet onderwijstijd van invloed op medezeggenschap op school, 2 juni 2015
 • Wat is de zomerschool voor zittenblijvers?, 19 mei 2015
 • Weinig spijbelaars in Amsterdam, veel leerlingen niet ingeschreven, 30 maart 2015
 • Waar kan ik terecht met een klacht over het mbo?, 10 maart 2015
 • Wanneer is pesten strafbaar?, 11 februari 2015
 • Landelijke leerlingenkrimp zet door, groei in Amsterdam, 6 februari 2015
  Wat betekent de leerlingenkrimp of leerlingendaling in het onderwijs, 29 januari 2015
 • Relatief veel schorsingen en verwijderingen in Amsterdam, landelijke daling, 29 januari 2015
 • Wat is het recht op onderwijs?, 22 januari 2015
 • Klachtrecht voorschool straks beter geregeld dan in het onderwijs?, 20 januari 2015
 • Overzicht van de nieuwe profielen in het vmbo, 12 januari 2015
 • Veranderingen in het vmbo vanuit leerlingenperspectief, 11 januari 2015,
 • Scholen mogen vanaf schooljaar 2015-2016 onderwijsuren beter spreiden, 31 december 2014
 • De toetsing en beoordeling van leerlingen, 30 december 2014
 • Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?, 30 december 2014
 • Omvang beroepsgericht programma in het vmbo, 12 december 2014
 • Onderwijsrecht in het kort, 10 december 2014
 • Medezeggenchap op de voorschool, 25 november 2014
 • Hoe hoog mag de vergoeding van (overblijf)ouders zijn?, 21 november 2014
 • Op welk moment staat de leerweg in het vmbo vast?, 20 november 2014
 • Welke sectoren in het vmbo passen bij jou, 18 november 2014
 • Werken na het vmbo? Bekijk jouw kansen!, 31 oktober 2014
 • Top 7 meest gestelde vragen over het vmbo, 20 oktober 2014
 • Is in plaats van een examen Spaans een staatsexamen Arabisch toegestaan in hetzelfde schooljaar?, 14 oktober 2014
 • Geschillen medezeggenschap, 8 oktober 2014
 • Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?, 8 oktober 2014
 • Volledige vrijstelling leerplicht, 30 september 2014
 • Wat is leerplicht?, 29 september 2014
 • Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?, 28 september 2014
 • Aanmelding van nieuwkomers op school, 26 september 2014
 • Wat is een ‘zeer zwakke school’?, 17 september 2014
 • Sociale veiligheid op school, 4 september 2014
 • Hoe ziet het vmbo eruit?, 27 juni 2014
 • Vrijwillige ouderbijdrage, hoe zit dat ook alweer?, 30 oktober 2013
 • Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau, 15 augustus 2013
 • Ziek tijdens mijn stageperiode, wat moet ik doen?, 15 augustus 2013
 • Waar in Amsterdam kunnen leerlingen bijles krijgen?, 15 augustus 2013
 • Onderwijskwaliteit, 7 juli 2013
Share This