Indisch-Moluks Nederland verdient óók waardevolle viering 75 jaar vrijheid

De herdenking van 75 jaar bevrijding en viering van vrijheid in 2019 en 2020 geldt niet voor heel Nederland. Een gemiste kans. ,,In de aankondiging door onze Koning wordt Indisch-Moluks Nederland niet meegenomen. Nee, dit feestje is nog niet van iedereen.”

De derde dinsdag van september, de dag waarop heel Nederland te horen krijgt wat de plannen van de regering zijn op het gebied van wetgeving en bestuur. Prinsjesdag in de prachtige Ridderzaal, waar onze Koning der Nederlanden de troonrede uitspreekt. Ik lees zoals ieder jaar de Miljoenennota en zoek waar ons kabinet aan wil bouwen. Scrollend door het bestand, pagina voor pagina, met de stream van de troonrede op de achtergrond, zoekend naar thema’s die voor mij belangrijk zijn.

Vrijheid

De koning opent de troonrede door aandacht te vragen voor ‘de herdenking van 75 jaar bevrijding’ in het parlementaire jaar dat voor ons ligt. Volgens Zijne Majesteit ‘duurde het nog een lange Hongerwinter voordat ook daar het Wilhelmus weer klonk.’ Die zin inspireert me, een aankondiging van een jubileumherdenking- en feestje voor een selectief gezelschap. Dat is grootschalige 75-jarige herdenking en viering op 4 en 5 mei de komende jaren, waar Nederlandse verzetshelden vanwege moed en strijd worden geëerd, en de eigen tijdlijn leidend is voor een grootschalige jubileum. Ik herdenk en vier vrijheid in ons land ieder jaar. En ik hou van Nederland.

Maar ik voel me als KNIL-nazaat met Moluks-Indische roots niet serieus genomen. Lange Hongerwinter? Nederlands-Indië was op 5 mei 1945 nog niet bevrijd. Duizenden gevangenen verbleven zelfs nog in Japanse interneringskampen. Nederlands-Indië was niet vrij. Om over de vrijheid van Molukse KNIL-soldaten na de capitulatie van Japan in augustus 1945 nog maar te zwijgen. Nee, dit feest is niet van iedereen. En dat zorgt voor een heel naar gevoel. Een naar gevoel dat mij vertelt dat de strijd van mijn opa voor de Nederlandse vlag en ander Moluks en Indisch verzet in WOII minder heldhaftig is dan verzet in Europa. En dat doet pijn. Ook van andere Molukse generatiegenoten hoor ik dat de Molukse KNIL-soldaten meer waardering verdienen. Velen haken af en hebben op 4 mei niets te herdenken. Vijf voor 8. De kinderen spelen ‘gewoon’ buiten. Het Wilhelmus klinkt niet in huis. Er is de laatste jaren juist meer aandacht voor het Moluks-Indische perspectief op tv. Onbewust meet Nederland toch weer met twee maten.

De Molukse en Indische gemeenschap verdienen meer aandacht. Het vieren van vrijheid is te belangrijk om mensen te vergeten. In Den Haag wordt dit geluid gelukkig al enige tijd serieus genomen. Met het toekennen van de veteranenstatus aan Molukse militairen en de voorbereidingen van een gezamenlijke tentoonstelling van de Indische en Molukse gemeenschap als gevolg. Er is een structurele subsidieregeling voor de brede doelgroep uit voormalig Nederlands-Indië. In verschillende gemeenten zijn vrijwilligers bezig om projecten te organiseren. De gemeenschappen willen wel. De Molukse gemeenschap zoekt na bijna 70 jaar verblijf in Nederland toenadering.

Gelijkwaardig

Als Moluks-Indische Nederlander zou ik graag willen dat de viering van 75 jaar vrijheid een feest wordt voor ons allemaal. Dat de daden en de tijdlijn van mijn opa er ook toe doen. Dat uitgeverijen van schoolboeken openstaan voor verzet buiten Europa en structureel een bredere groep een welverdiend spotlight krijgt.

Om dit voor elkaar te krijgen is er nog een lange weg te gaan, maar we waren juist goed op weg. Ik hoop dat er nog plekken zijn voor het feest, zodat meer mensen kunnen aanhaken. De datum maakt dan eigenlijk al niet meer zoveel uit. 4 mei of 15 augustus. Een Hongerwinter of moesson langer. Laten we de vrijheid samen vieren.

Kaja Sariwating is werkzaam als bestuurskundige in het onderwijs en vicevoorzitter van het Moluks Historisch Museum. Dit artikel schreef hij op persoonlijke titel.

Examenuitslag: spannend voor kandidaat én school

DOOR KAJA SARIWATING | 12 JUNI 2018

Tijd doden na het examen

“Wanneer komen de cijfers nou?”, vragen examenkandidaten zich af. De examens begonnen op 14 mei en waren op 29 mei afgerond. De cijfers mogen nu weleens komen. Om de tijd te doden verdienen examenkandidaten wat bij met een vakantiebaantje. Een groep examenkandidaten gaat na het eindexamen gelijk op vakantie. Na het havo-examen voor biologie op 29 mei met de bus naar Spanje voor een zonvakantie van twee weken. En dan net op tijd terug om op 13 juni de uitslag te horen van de mentor.

Lijstjes met scores

Onder leiding van een examensecretaris wordt ondertussen op iedere middelbare school hard gewerkt om de examencijfers op tijd te berekenen. Examens worden twee keer nagekeken door een docent, waaronder één keer door de eigen docent. De scores worden verwerkt per examen in lijstjes. Het aantal punten dat leerlingen hebben verkregen voor een examen is bekend. Voorbereidingen worden getroffen om de scores op te rekenen aan de hand van de normering.

Normering

Wrister Grommers, rector van het Montessori Lyceum Amsterdam, merkt op dat het ieder jaar weer spannend is op scholen. “De normering bepaalt welk cijfer een leerling krijgt en die normering is pas woensdagochtend bekend. We weten pas of een leerling is geslaagd of gezakt als we de normering ‘over’ de puntenaantallen laten gaan.” Jan van Muilekom, rector van het Vossius Gymnasium herkent dit:

“Het is ook voor ons als school heel spannend totdat de normering bekend is. We weten niet hoeveel leerlingen in één keer slagen en mogelijk nog kunnen slagen via een herkansing.”

Examenkandidaten verdienen punten voor (deels) goede antwoorden op het examen. De scores met verdiende punten verwerkt de school, maar de normering kan het verschil maken tussen een voldoende of onvoldoende.

Digitaal

Examens worden nog steeds door docenten nagekeken. Maar waar vroeger het bijhouden van scores nog met de hand ging, verloopt de verwerking van examenscores op scholen nu grotendeels digitaal. Volgens Grommers gebruiken een speciale webomgeving van het Cito genaamd Wolf. Hierin worden de scores in een speciaal ontworpen formulier bijgehouden. “Als de normering bekend is wordt in Magister berekend of een leerling is geslaagd of niet. Vanzelfsprekend wordt dit allemaal dubbel gecontroleerd,” zegt Grommers. “Onze examensecretaris kijkt ook na waarom iemand niet is geslaagd of welke mogelijkheden er zijn om alsnog te slagen via de herkansingen in het tweede tijdvak.”

Tweede correctie

Docenten kijken de examens van hun eigen leerlingen na, maar ze krijgen wel ‘hulp’ van een tweede examinator. De tweede examinator wordt toegewezen door het Cito. Examens nakijken is nog altijd wél mensenwerk. Het komt voor dat de beoordelingen verschillen. “Er is dan contact tussen de examinatoren. Op basis daarvan wordt het definitieve aantal punten dat een leerling voor een examen heeft bepaald,” aldus Grommers. Het cijfer waar de twee examinatoren gezamenlijk op uitkomen wordt in Magister ingevoerd.

Examenuitslag per telefoon

Op 13 juni 2018 maakt het College voor Toetsen en Examens de normeringen voor de examenvakken bekend. Tot die tijd blijven examenkandidaten nog even in spanning wachten en is het vooral nog even spannend op de Amsterdamse scholen om alle scores netjes te verwerken. De uitslag ontvangen leerlingen op de meeste scholen nog door een ouderwets telefoontje in de loop van de dag van de (groeps)mentor of afdelingsleider.

Het tweede tijdvak van de examens begint op maandag 18 juni 2018. Een overzicht is hier te vinden: www.examenblad.nl/examenrooster/2018/vwo?p=2&t=2

* Dit artikel is eerder gepubliceerd op www.onderwijsconsument.nl

Absurde toelatingsregels doorstroom vmbo naar havo in de prullenbak

Het is bijna twee jaar geleden dat ik de landelijke pers haalde (onder andere live-uitzending van Radio-1 en NOS) over het belang van een brede brugklas. Wat dat is? Een brugklas met zoveel mogelijk niveaus (vmbo/havo of havo/vwo). Ik reageerde toen op een uitspraak van toenmalig PvdA-leider Samson voor ‘meer brede scholengemeenschappen.’ Samson bedoelde eigenlijk brede brugklassen. Enfin, dat maakt niet uit.

Brede brugklas
Waarom een brede brugklas belangrijk is? Omdat de schoolloopbaan van scholieren helaas (te) sterk wordt beïnvloed door het basisschooladvies waarmee een kind de middelbare school binnenkomt. Oh ja, en de ‘rijke’ ouders hebben geld voor Cito-training. Ik pleitte om het definitieve schoolniveau van scholieren zolang mogelijk uit te stellen. Bijvoorbeeld door een brugklas van twee jaren of zoveel mogelijk niveaus bijelkaar.

Doorstromen van vmbo naar havo
En dan na het diploma. Met een vmbo-diploma doorstromen van vmbo/mavo naar havo is niet zo vanzelfsprekend. Ieder schooljaar (medio juni) heb ik tientallen ouders aan de telefoon: ‘Mijn kind met vmbo-diploma mag niet doorstromen naar het havo. Ze vragen een gemiddeld cijfer van een 7,0. Mag dat?’ Helaas wel.

Ik heb de afgelopen jaren verschillende artikelen geschreven over het vmbo, want dat is voor mij een belangrijke doelgroep. Een jaar geleden schreef ik voor OCO een artikel over hoe scholieren kunnen doorstromen van vmbo met havo en welke voorwaarden toegestaan zijn. Havo-afdelingen stellen soms belachelijke toelatingseisen (hoge cijfers, een intake-gesprek, motivatiebrief) en geven regelmatig de voorkeur aan instroom van buiten de school. Leerlingen met hogere cijfers. Volslagen belachelijk, maar dat mag dus allemaal. Tot vandaag.

Nieuwe wet doorstromen
Er is een wetsvoorstel dat de ruimte voor belachelijke toelatingseisen inperkt. Geen selectie aan de poort meer! Dit bevordert écht gelijke kansen. Dit wetsvoorstel heb ik mij hard voor gemaakt. Ik heb er aandacht voor gevraagd. En ervoor gelobbyd. Succesjes moet je vieren. Deze trek ik zonder enige schroom naar mij toe. En dat voor een oud-vmbo’er.

 

Meer info
Lees hier mijn artikel voor OCO: ‘Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?

De nieuwe concept-wet waardoor de vrijheid van schoolbesturen om scholieren te weigeren wordt ingeperkt is hier te vinden. Iedereen kan tot en met 2 april 2018 hierop reageren.

 

 

De vrijwillige ouderbijdrage & incassobureaus

Het is bijna 15:00. Ik heb net een workshop gegeven over het promoten van mr-verkiezingen. Mijn derde workshopronde op het congres voor medezeggenschap op school begint bijna.

‘Ik kom voor de workshop over schoolkosten, zit ik hier goed?,’ vraagt een mevrouw die de zaal binnenkomt. Mijn antwoord: ‘Welkom, u bent aan het goede adres. Blijf vooral staan, we gaan iets actiefs doen.’ De mevrouw gaat gelijk zitten. Een kale man loopt binnen in mijn zaal. Ik ken hem van de vorige 4 edities van het congres waar ik ook een workshop gaf. Aardige man, bekijkt medezeggenschap vanuit personeelsvoorwaarden, vast en zeker lid van de vakbond. Ook hij gaat gelijk zitten: ‘Even uitbuiken hoor, ik zit nog vol van de lunch.’

Met collega Mark bespreek ik kort wat we nou precies gaan doen. We hebben het misschien iets te weinig voorbereid. Aan de andere kant: we geven een workshop en geen college. Het gaat om de interactie, toch? De workshop loopt als een trein. Scholier én mr-lid Vincent geeft op ons verzoek een pitch van 2 minuten voor de invoering van tablets. Hij is jong, maar hij heeft lef. ‘Tablets zijn van deze tijd, speciale software kan lesstof aanpassen op het niveau van een kind.’ Uitvoering van zijn pitch: sowieso een 10. Een leerkracht – tevens mr-lid – wil dolgraag reageren. Hij mag reageren, maar dan moet hij wel tegen Vincent zijn. Ook hij brengt zijn pitch goed. Vooral het punt schoolkosten vanwege Chromebooks, iPads en andere fratsen maakt veel los. Bingo, dit is precies waar we naartoe willen.

Ik sta op het punt om een dia te laten zien over wat wel en niet mag als het gaat om schoolkosten. De workshops krijgt opeens een rare wending als ouders en leerkrachten hun ervaringen delen. Het woord incasso slaat in als een bom. Volgens een leerkracht zet zijn school een incassobureau in om de ouderbijdrage te innen. Onze directeur vroeg eerder die dag nog of ik daar ooit van had gehoord. ‘Nee, er rommelt veel rondom schoolkosten. Maar incassobureaus? Nooit van gehoord. Kan ook niet, want je hebt geen overeenkomst afgesloten.’ Ik wil altijd richting oplossingen en het creatieve, maar ik redeneer meestal vanuit mijn eigen comfort: regels en besluitvorming. Ik had het dus mis.

Collega Mark probeert wat krom is nog recht te lullen. ‘Iedere bijdrage uit de portemonnee van ouders is vrijwillig.’ Tuurlijk, we willen mensen op weg helpen. Ouders blijven hun – veelal negatieve – ervaringen over schoolkosten delen. De ouderbijdrage van meer dan 1000 euro speciaal voor toegang tot een hoogbegaafdenklas kende ik al. Het fabeltje dat er een verplichte en vrijwillige ouderbijdrage bestaat ook. Maar scholen die incassobureaus inschakelen om de ouderbijdrage te innen?

Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat ik de voorpagina van het Algemeen Dagbladhaalde vanwege scholen die kosten voor een continurooster doorrekenen aan ouders. Als ouder heb je geen keuze, toch legt de school je iets op. Iets was je als ouder misschien helemaal niet kan betalen. In die 2 jaar is er eigenlijk geen zak veranderd. Nog steeds zoeken scholen de grens op en gaan ze er regelmatig overheen. Ik heb gehoord dat er iets aankomt dat écht verandering gaat brengen. Ik ben benieuwd en hoop oprecht dat torenhoge ouderbijdragen aan banden worden gelegd. Ik ga het niet meer meemaken. Vandaag was mijn laatste werkdag bij Ouders & Onderwijs.

Kaja Sariwating heeft de afgelopen 7 jaar duizenden ouders en studenten van advies mogen voorzien in de rol van rechtshulpverlener, gemachtigde bij klacht- en bezwaarprocedure en (beleids)adviseur. De afgelopen jaren heeft hij zich vooral gericht op (ouders actief in) medezeggenschapsraden. Daarnaast heeft hij veel stukjes geschreven voor ouders met schoolgaande kinderen en scholieren.

De beste

“Je hoeft niet de beste te zijn.

Als je maar je best doet…

Dan wordt je vanzelf de beste.”

 

Kijkwijzer

“Wooooooow. Dit is zó voor kinderen van mijn leeftijd”

– Zoon van 6 jaar die filmpje op YouTube kijkt –

Kartelpartijen, trollen en nepnieuws: de frames van de politiek

Nog precies één week tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Politici doen in verkiezingstijd veel om goed voor de dag te komen bij stemmers. Pechtold die op Instagram toont hoe menselijk hij is door z’n verzameling manchetknopen te tonen, Asscher die een plaat van Usher aanvraagt in de uitzending van Radio 538 of Wilders die zich op SBS6 laat interviewen door Rob Geus (van de Smaakpolitie). Tijdens de campagnes gebruiken politici veel metaforen en stijlfiguren om hun boodschap over te brengen. Politici vergroten regelmatig een probleem uit om daarmee draagvlak te creëren voor hun eigen idealen, plannen of ambities. Een standpunt, slogan, plan of idee wordt op een bepaalde manier gebracht. Dat heet framing. Frames zijn niet per definitie leugens, maar de inhoud is vaak eenzijdig en gekleurd. Islamisering en vluchtelingenstroom zijn goede voorbeelden van frames. Een aantal slimme frames viel mij op. Heb je een frame voor me die beslist toegevoegd moet worden? Laat het me weten!

“A frame is a boundary that forces us to look at a particular part of the problem while simultaneously neglecting all other aspects of it”

1. Kartelpartijen

Forum voor Democratie gebruikt steevast ‘kartelpartijen’ om de politieke elite aan te duiden. Een kartelpartij is niets anders dan een samenwerking tussen politieke partijen die met één lijsttrekker naar buiten treden. De frame van Forum voor Democratie stuurt hier eerder richting een old boys network van politici en bestuurders die hun machtspositie niet willen verliezen. Het klinkt ook erg Narcos-achtig (de verfilming van drugsbaron Pablo Escobar). Heerlijk. Of het ook werkt? Geen idee, maar mensen nemen de term wel over.

2. Fake news

Tijdens de eerste persconferentie als gekozen president, in januari, zei Donald Trump tegen een reporter van CNN “You are fake news!”  Maar Trump gebruikt de term fake news vrijwel iedere week wel 4 of 5 keer. Met succes? Zeg dat wel. Het is een frame waarmee hij in één klap alle kritiek van de media wegwuift zonder inhoudelijk te reageren. Daarnaast gebruikt Trump deze frame om de – in zijn ogen – linkse media weg te zetten als complotdenkers die het continu op hem gemunt hebben. Programma’s als DWDD, Pauw & Jinek, NPO worden op Twitter steevast fake news genoemd. “GroenLinks een zetel erbij in de peilingen?” #fakenews

3. Nepnieuws

Nepnieuws. Fake news, maar dan op z’n Nederlands? Niet helemaal. Het gaat niet zozeer om de media zelf, maar om berichtgeving.  Tuurlijk, door sociale media en internet is nepnieuws inderdaad snel gemaakt. Ook in Nederland zijn er tientallen websites met nepnieuws. Bijvoorbeeld dit bericht van oktober 2016 waarin staat dat minister Dijsselbloem de minimumleeftijd voor verkoop van sigaretten wil verlagen naar 12 jaar. Nepnieuws is dus niet iets nieuws. Het is de afgelopen maanden wel vaak onderwerp van gesprek door de politiek in binnen- en buitenland.

In januari 2017 jokte scholierenorganisatie over hun deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. NOS was not amused en noemde ‘het verspreiden van nepnieuws buitengewoon schadelijk’. De term nepnieuws was geboren. In een open brief schreef de hoofdredactie van de NOS het volgende:

“Deze vorm van het verspreiden van nepnieuws is buitengewoon schadelijk. Het schaadt het vertrouwen van het publiek in de journalistiek (en daarmee ook de positie van de NOS) en het schaadt de relatie tussen de NOS en het LAKS.”

Nepnieuws kreeg in politiek verband een totaal andere wending toen Wilders in februari 2017 ongegeneerd een aantal bewerkte nepfoto’s van Alexander Pechtold via Twitter verspreidde, waaronder de foto hieronder. Wilders reageerde op een plan van D66-wethouder Simone Kukenheim van Amsterdam, die voorstelde om de Republiek Amsterdam te starten als Wilders de verkiezingen wint. Wilders maakte met zijn actie zelf nepnieuws, maar deed het een manier waarmee het bijna satire werd. Dat het ging om een nepfoto werd snel duidelijk. Op z’n Trumpiaans zette Wilders Pechtold wél weg als een links hamas-vriendje en zichzelf in de rechtse hoek, precies waar hij zichzelf wil positioneren. In de laatste week voor de verkiezingen is nepnieuws een populaire hashtag op Twitter gebruikt door (volgers van) politici. Een ander voorbeeld dat in het straatje van nepnieuws valt: het opgepoetste levensverhaal van Jesse Klaver en de schoolloopbaan van Henk Krol. Alleen dan wel met minder succes.

4. Trollen

14 februari 2017. Het hoge woord is eruit bij DENK. Ja, de partij heeft inderdaad internettrollen ingezet. Met nep-profielen op websites en sociale media worden tegenstanders zwartgemaakt en wordt nepnieuws verspreid. Eerder die week meldde NRC Handelsblad dat DENK internettrollen en nep-profielen inzet om politieke tegenstanders digitaal aan te vallen. Volgens Denk-fractievoorzitter Tunahan Kuzu zat de voorzitter van de jongerenbeweging hierachter en is de inzet van trollen een half jaar geleden gestopt.

“Het is inderdaad in het verleden gebeurd. Laten we daar ook duidelijk over zijn. De voorzitter heeft de jongeren daarop aangesproken en het gaat niet meer gebeuren.”

– Tunahan Kuzu, fractievoorzitter DENK –

Het is goed denkbaar dat meer politieke partijen trollen inzetten. Misschien is het zelfs hypocriet dat politiek Nederland schande spreekt over de trollen van DENK. Of de trollen dan succes hadden? DENK haalt volgens sommige peilingen minimaal een zetel. Of de trollen daarbij hebben geholpen zullen we nooit weten. Door de nep-profielen van DENK werd dit fenomeen wel geïntroduceerd voor het brede publiek.

5. Verkiezingsslogans

 • Nederland weer van ons
 • Samen vooruit
 • Voor een land dat we door willen geven
 • Het is tijd voor verandering
 • Pak de macht!

Hierboven staat een aantal verkiezingsslogans van politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen van 15 maart. De slogans zijn redelijk inhoudloos. Aan de andere kant: misschien juist doordacht vanwege meerdere betekenissen. In de slogans zit een aantal waarden verpakt. De kiezer wordt verteld dat we het land kwijtraken (PVV), achteruitgaan of stilstaan (PvdA) en het land niet aan onze kinderen willen doorgeven (CDA). Als kiezer kan je eigenlijk niet veel met deze losse flodders. Het roept hoogstens een bepaald gevoel op. Het kan zelfs averechts werken. Het gevoel dat een slogan opwekt kan verwachtingen wekken. Of deze slogans dan zinloos zijn? Dat zeg ik niet. Vaak zijn one-liners en slogans getoetst door onderzoeksbureaus. Om de kiezer nog beter te kunnen framen. Sterker nog: de PVV staat met het inspiratieloze ‘Nederland weer van ons’ (naar wie is het gegaan dan?) al maanden bovenaan in de peilingen.

Wat hebben Molukkers aan de politiek?

Nog 11 dagen tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Verschillende politieke partijen proberen kiezers te overtuigen met verkiezingsbeloften. Beter onderwijs, goede zorg en meer banen. U kent de slogans. Tot mijn eigen frustratie hebben Molukkers geen ‘eigen’ kandidaat. In theorie halen we als gemeenschap gemakkelijk een eigen zetel in de Kamer, al dan niet via de kiesdrempel. Natuurlijk, een deel van Molukkers in Nederland is statenloos en daarmee niet kiesgerechtigd. Maar daarnaast is er een aantal gemeenschappelijke onderwerpen samen met honderdduizenden Nederlanders met Indische roots en de Papoea’s in Nederland. Een eigen zetel voor iemand die aandacht vraagt voor het koloniale verleden in het onderwijs? Onze eigen woordvoerder die uitlegt waarom KNIL-soldaten óók veteranen zijn en die status verdienen? Iemand die aandacht vraagt voor het belachelijk hoge percentage schooluitval onder Molukse jongeren? Iemand die ervoor zorgt dat Nederland kleur bekent? Die kandidaat is er niet. Helaas. Maar hebben Molukkers dan wel iets aan de verkiezingsbeloften in de huidige verkiezingsprogramma’s? Ik zocht uit wat de verschillende politieke partijen Molukkers te bieden hebben aan de hand van een aantal actuele thema’s. De garanties die we tot 16 maart 2017 hebben en waar partijen na die datum op zijn te wijzen:

VVD

 • Gemeenten moeten mantelzorgers ondersteunen wanneer dat nodig is
 • Talenten en capaciteiten van mensen staan centraal, niet hun geslacht, afkomst of beperking
 • Diversiteit is in het eigen belang van organisaties, maar kun je niet afdwingen via wetten

PvdA

 • Ondersteuning van mantelzorgers wordt een verantwoordelijkheid van gemeenten
 • Anoniem solliciteren wordt de norm bij alle overheden en (semi) publieke instellingen
 • Instituties zoals politie, UWV, onderwijs en de zorg moeten een herkenbare afspiegeling zijn van de samenleving
 • Risicojongeren die uitvallen op school worden – niet vrijblijvend – begeleid naar werk of een opleiding

‘Nederland heeft historische verplichtingen tegenover Papoea’s en de Molukkers’

PVV

Geen concrete standpunten voor Molukkers (wel deislamisering van Nederland die islamitische Molukkers in Nederland direct raakt)

SP

 • In iedere gemeente komt een mantelzorgpunters waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en voor hulp
 • Overheidsorganisaties (inclusief politie) moeten zoveel mogelijk een goede afspiegeling zijn van de samenleving

CDA

 • Een mantelzorgersvergoeding voor familieleden en mantelzorgers die voor een langere tijd de zorg voor een naaste op zich nemen
 • Het is onacceptabel dat kinderen met een andere culturele achtergrond minder kansen hebben in het onderwijs of dat sollicitanten worden afgewezen omdat zij een buitenlandse achternaam dragen

D66

 • Discriminatie en kansenongelijkheid (ook bij mensen bij een andere achtergrond) wordt aangepakt
 • Organisaties als politie, defensie en publieke omroep (en de lerarenopleiding) leggen in hun toelatingsbeleid meer nadruk op diversiteit. Organisaties en leren moeten een betere afspiegeling van de samenleving worden
 • Actief tegengaan van schooluitval onder jongeren

ChristenUnie

 • Nederland heeft historische verplichtingen tegenover Papoea’s en de Molukkers
 • Ruimere verlofregeling voor mantelzorgers
 • Arbeidsmarktdiscriminatie tegen gaan, onder meer door anoniem solliciteren mogelijk te maken, maar niet door het opleggen van quota
 • Een goede begeleiding van de overgang naar een volgende school, omdat het risicomomenten zijn voor schooluitval en leerproblemen
 • Voor het gezag en draagvlak van de politie is het belangrijk dat het personeelsbestand divers is

‘Er komt een nationaal museum, waar ruime aandacht is voor het slavernijverleden, koloniale verleden en de geschiedenis van migratie in Nederland’

GroenLinks

 • Alle oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands-Indië krijgen erkenning, rechtsherstel en compensatie. Ook andere slachtoffers van ons koloniale verleden krijgen erkenning. De Nederlandse staat maakt formeel excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en koloniale verleden
 • Er komt een nationaal museum, waar ruime aandacht is voor het slavernijverleden, koloniale verleden en de geschiedenis van migratie in Nederland
 • Koloniaal verleden, migratiegeschiedenis, diversiteit en anti-discriminatie worden onderdeel van de kerndoelen in zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs
 • We investeren in zorg en welzijn voor ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben
 • Bij vacatures van de overheid wordt anoniem solliciteren de norm

SGP

 • Het is goed dat Nederland probeert goede betrekkingen te hebben en houden met Indonesië. Nederland moet echter met klem bij de Indonesiërs aan blijven dringen op het waarborgen van de vrijheid en zelfbestuur van West-Papua en de Molukken
 • Om de leefbaarheid van wijken te vergroten krijgen gemeenten bij sociale huurwoningen ook de bevoegdheid om niet-Westerse allochtonen te spreiden
 • De overheid houdt er toezicht op dat de wettelijke verplichtingen om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, worden nagekomen.

Partij voor de Dieren

 • De overheid zorgt ervoor dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling is van de samenstelling
  van de bevolking

50Plus

 • Geen mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden. Mantelzorgondersteuning gaat deel uitmaken van een gemeentelijk basispakket. Dit maakt een einde aan te grote verschillen per gemeente

VNL

 • Geen concrete standpunten voor Molukkers

Vóór formele excuses voor ons slavernijverleden en onderdrukking gepaard met massamoorden tijdens onze koloniale bezetting van Indonesië en de politionele acties

Denk

 • Vóór het stimuleren van een ‘kleurrijk’ een eerlijker perspectief in de geschiedschrijving, door het opzetten van een faculteit voor Afro-Caribische en Indische geschiedschrijving
 • Vóór formele excuses voor ons slavernijverleden en onderdrukking gepaard met massamoorden tijdens onze koloniale bezetting van Indonesië en de politionele acties
 • Vóór het dekoloniseren van onze straatnamen, bruggen, tunnels en musea, door kolonisatoren niet meer te vereren [1]
 • Vóór een diversiteitsquotum van 10% voor meer mensen met migrantenachtergrond in de top van grote ondernemingen in Nederland
 • Vóór het afschaffen van de concepten en de stigmatiserende beleidspraktijken die horen bij de termen ‘Allochtoon’ en ‘Autochtoon’[2]
 • Vóór diversiteitsquota voor mensen met een migrantenachtergrond als bewindspersonen en overheidspersoneel, zodat de overheid een afspiegeling vormt van de bevolking

Art. 1

 • Er komt een plan tegen eenzaamheid onder ouderen. Mantelzorg voor ouderen en zorgbehoevenden wordt fiscaal beloond
 • In 2022 is minimaal 40% van de top van overheid (en besturen en toezichthouders in het hoger onderwijs) een vrouw en zijn overheidsorganen een weerspiegeling van de etnische diversiteit van de bevolking
 • De overheid maakt officiële excuses voor ons slavernijverleden en de koloniale bezettingen en er komt een ruimhartige genoegdoening voor slachtoffers van Nederlands oorlogsgeweld en mensen die zijn benadeeld als gevolg van de Indische Kwestie

[1] Namen van bruggen, straten en tunnels koloniseren natuurlijk geen straten. Hiermee wordt bedoeld dat die namen niet meer gebruikt moeten worden.
[2] In de partijprogramma’s van de grote partijen komen deze termen al niet voor. Sinds 2016 gebruikt de overheid deze termen ook niet meer in overheidsdocumenten.

Kaja Sariwating

Share This